با ادامه تبعیض مسئولین فرهنگی و ممانعت از تحصیل اقوام به زبان های محلی و خطر نابودی این سرمایه ملی چرا برخی از خانواده ها به کودکان خود فارسی می اموزند در بررسی های به عمل امده دلیل این کار میتواند تبلیغ گسترده زبان فارسی از رسانه های مختلف از جمله تلوزیون و مدارس یافت بسیاری از خانواده ها در اذربایجان کلاس بالای زبان فارسی و اینکه کودکان خود را در مدارس بتوانند راحت کنند به اموزش زبان فارسی روی میاورند اما دریغ از اینکه زبان مادری یکی از واجبات اموزش برای کودکان ما هست به راستی چرا زبان فارسی به خاطر رسمی بودن و زبان انگلیسی و حتی فرانسه به خاطر جهانی بودن و شاید هم به خاطر کلاسش مورد توجه خانواده ها قرار مبگیرد اما زبان ترکی که زبان ابا و اجدادی ملت اذربایجان و به عنوان زبانی با قواعد و کامل روز به روز کمرنگ میشود جواب این سوال و بسیاری از سوالات را میتواند در ناعدالتی اموزشی مرکز گرا یافت و چه بسیاری خانواده ها به فکر راحتی و کلاس میروند دریغ که اگر خواستی ملتی را نابود کنی اولا زبان و فرهنگش را از او بگیر در کل اموزش زبان رسمی لازم است اما بالاتر از ان اموزش زبان مادریست که اگر ان را فراموش کردی و به کودکت نیاموختی جنایتی فرهنگی را بر کودکت تحمیل کردی /عسگر اردبیلی

منبع : پایگاه خبری تحلیلی منطقه اردبیل |اموزش زبان فارسی به کودکان اذربایجانی یک جنایت فرهنگیست
برچسب ها : زبان ,فارسی ,اموزش ,کودکان ,خانواده ,خاطر ,زبان فارسی ,اموزش زبان